5.-6. 11. 2021

27. BESKYDSKÝ ORL DEN

Hlavní informace

MÍSTO KONÁNÍ ODBORNÉHO PROGRAMU

Horský hotel Sepetná, Ostravice 0956

POŘADATEL

Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

ZÁŠTITA

MUDr. Jiří Havrlant, MHA, ředitel FN Ostrava
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN Ostrava; LF OU

ODBORNÝ GARANT

prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA
přednosta kliniky ORLCHHK FN Ostrava; LF OU

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ

Centrum života – vzdělávání Nadačního fondu Pavla Novotného
Informace: tel.: +420 608 684 264, e-mail: beskydskyorlden@email.cz

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ (COVID-19)

Pandemickou situaci pravidelně sledujeme a přizpůsobujeme aktuálnímu stavu.

CERTIFIKÁTY / Akreditace ČLK

Vzdělávací akce je určena pro lékaře a bude zařazena do systému celoživotního vzdělávání lékařů. Akce bude pořádána dle Vzdělávacího řádu dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK. Akce bude ohodnocena kredity.

Vzdělávací portál České lékařské komory byl spuštěn v září 2020, usnadňuje lékařům proces celoživotního vzdělávání a správu dosažených kreditů.
Pro zajištění automatického připisování kreditů lékařům požaduje ČLK po skončení akce nahrání prezenční listiny účastníků vzdělávací akce do portálu. Prezenční listina obsahuje pouze evidenční čísla lékařů, kteří absolvovali danou akci a počet kreditů za akci.
Proto je nutné, abyste při registraci uvedli své IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO LÉKAŘE dle ČLK (ČLK ID).
Nebude-li vyplněno ČLK ID při registraci, automatické přičítání kreditů tak nebude organizátorem možné zajistit. Tímto prosíme, abyste při registraci uváděli do poznámky své ČLK ID. Pokud své ČLK ID neznáte, můžete ho vyhledat zde. My pak zajistíme, aby vám byly zasloužené kredity připsány. Děkujeme za spolupráci!