5.-6. 11. 2021

27. BESKYDSKÝ ORL DEN

pořádá Česká společnost ORL a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP pod záštitou Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN Ostrava; LF OU.

Téma: PSYCHICKÁ PODPORA (NEJEN) V ORL

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

dovoluji si Vás pozvat na 27. ročník Beskydských ORL dní. Po dobu uplynulého roku jsme zažili zvláštní situaci – dlouhodobou koronavirovou krizi. Bylo to období, které pro nás bylo zcela nové; bylo to období, které díky přijatým restriktivním opatřením v něčem připomínalo válečný stav; bylo to období, které výrazně změnilo naše zvyklosti, sociální kontakty, prostě vše.

Na první pohled by se mohlo zdát, že krize pominula a život jde beze změn dále. Na druhou stranu toto období bylo pro většinu z nás zcela novou zkouškou – museli jsme pracovat z domu (home office), museli jsme se starat o děti, které byly stále doma a (ne)učily se na dálku, museli jsme si zvykat na to, že se svými nejbližšími trávíme delší čas (na což většina z nás, kteří pracujeme ve zdravotnictví, zvyklí zcela nejsme). Bylo to pro nás období nejednoduché, psychicky velmi náročné.

Téma letošního roku Beskydského ORL dne jsme se proto rozhodli věnovat problematice pro ORL lékaře trochu okrajové, ale o to důležitější. Chceme se zaměřit na vybrané otázky z psychologie a psychiatrie (dětská psychologie, závislosti, problematičtí pacienti), chceme se dotknout psychosomatických problémů (nejen) v otorinolaryngologii, věnovat se i problematice vyhoření. Jde tedy o oblasti, se kterými se přímo či nepřímo alespoň okrajově setkává většina z nás. Naší snahou je, aby informace byly přínosné pro lékaře pracující v nemocnicích, pro ambulantní specialisty, ale i jejich sestry.

Součástí setkání budou i společenské aktivity v krásném prostředí centrální části Beskyd, kde budeme navazovat nová přátelství a utužovat stará přátelství v rámci předseminářového workshopu či na společenském večeru. Věřím, že toto setkání bude pro nás všechny velkým přínosem nejen po stránce odborné, ale i společenské a naplní nás silami do dalších medicínských dnů.

Jménem všech pořadatelů se těším na setkání s Vámi a přeji Vám příjemný pobyt v Ostravici.

za organizační výbor prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA
přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku,
FN Ostrava a LF OU