4.-5. 11. 2022

28. BESKYDSKÝ ORL DEN

Hlavní informace

MÍSTO KONÁNÍ ODBORNÉHO PROGRAMU

Horský hotel Sepetná, Ostravice 0956

POŘADATEL

Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

ZÁŠTITA

MUDr. Jiří Havrlant, MHA, ředitel FN Ostrava

ODBORNÝ GARANT

prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA
přednosta kliniky ORLCHHK FNO a LF OU

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ

ARKON produkce
Ing. Šárka Martiníková
U Chatek 1444/1C, 725 25 Ostrava 25
tel.: +420 774 889 264
e-mail: akademie@arkon-produkce.cz

CERTIFIKÁTY / Akreditace ČLK

Vzdělávací akce je určena pro lékaře a bude zařazena do systému celoživotního vzdělávání lékařů. Akce bude pořádána dle Vzdělávacího řádu dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK. Akce bude ohodnocena kredity.

Vzdělávací portál České lékařské komory byl spuštěn v září 2020, usnadňuje lékařům proces celoživotního vzdělávání a správu dosažených kreditů.
Pro zajištění automatického připisování kreditů lékařům požaduje ČLK po skončení akce nahrání prezenční listiny účastníků vzdělávací akce do portálu. Prezenční listina obsahuje pouze evidenční čísla lékařů, kteří absolvovali danou akci a počet kreditů za akci.
Proto je nutné, abyste při registraci uvedli své IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO LÉKAŘE dle ČLK (ČLK ID).
Nebude-li vyplněno ČLK ID při registraci, automatické přičítání kreditů tak nebude organizátorem možné zajistit. Tímto prosíme, abyste při registraci uváděli do poznámky své ČLK ID. Pokud své ČLK ID neznáte, můžete ho vyhledat zde. My pak zajistíme, aby vám byly zasloužené kredity připsány. Děkujeme za spolupráci!