4.-5. 11. 2022

28. BESKYDSKÝ ORL DEN

STORNO PODMÍNKY

Zrušení Vaší účasti (registrace, večer a ubytování) může být pouze písemnou formou a to na emaily:

REGSITRAČNÍCH POPLATKŮ A VEČERA info@beskydskyorlden.cz
UBYTOVÁNÍ zemanikova@sepetna.cz

Přijetí Vašeho storna Vám bude emailem potvrzeno. Telefonické storno nebude akceptováno.

Vrácení poplatku
Storno poplatek 100 %
Registrační poplatek a večera
do 24. 10. 2022
od 25. 10. 2022
Ubytování
do 27. 10. 2022
od 28. 10. 2022

V případě omezení pořádání vzdělávacích akcí a omezení provozu hotelu z důvodu nepříznivé epidemiologické situace Vám budou uhrazené platby vráceny.