4.-5. 11. 2022

28. BESKYDSKÝ ORL DEN

pořádá Česká společnost ORL a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP pod záštitou Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FNO a LF OU.

Téma: Chyby v otorinolaryngologii

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

dovoluji si Vás pozvat na 28. ročník Beskydských ORL dní. Věřím, že covidová doba je již definitivně za námi a můžeme začít opět plně žít.

Téma letošního roku Beskydského ORL dne jsme se rozhodli věnovat problematice chyb v otorinolaryngologii. S chybami se setkáváme všichni a děláme je všichni. Setkáváme se s nimi všichni, v ambulancích i na lůžkových odděleních. Ve většině případů drobné chyby nevedou k poškození pacientů a jsou nezávažné. Někdy však chyby – odborné či organizační – mohou mít fatální následky, které nás provázejí další profesní život. Proto je třeba o chybách mluvit, upozorňovat na úskalí diagnostiky a léčby proto, abychom si z nich vzali to dobré, poučili se z nich a předešli jim.

Naší snahou je, aby informace byly přínosné pro lékaře pracující v nemocnicích, pro ambulantní specialisty, ale i jejich sestry.

Součástí setkání budou i společenské aktivity v krásném prostředí centrální části Beskyd, kde budeme navazovat nová přátelství a utužovat stará přátelství v rámci předseminářového workshopu či na společenském večeru. Věřím, že toto setkání bude pro nás všechny velkým přínosem nejen po stránce odborné, ale i společenské a naplní nás silami do dalších medicínských dnů.

Jménem všech pořadatelů se těším na setkání s Vámi a přeji Vám příjemný pobyt v Ostravici.

za organizační výbor prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA
přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku,
FN Ostrava a LF OU