1.-2.11. 2024

30. BESKYDSKÝ ORL DEN

pořádá Česká společnost ORL a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP pod záštitou Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FNO a LF OU.

Téma:

The best of .......
Co se změnilo a co se změní v ORL za 30 let?

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

dovoluji si Vás pozvat na jubilejní 30. ročník Beskydských ORL dní. Za dlouhé období od prvního ročníku jsme společně s Vámi v odborném programu probrali celou řadu témat v otorinolaryngologii, na pomezí otorinolaryngologie ale i témat zcela mimo náš obor. Akce překonala své dětské období, období pubertální a dostala se do své dospělosti a nejlepších let. Je neuvěřitelné, že o akci je stále obrovský zájem mezi zdravotníky ale i mezi firmami. Je neuvěřitelné, že se letos setkáme již po třicáté! Téma letošního roku Beskydského ORL dne jsme se rozhodli věnovat bilancování. Chceme se zaměřit na to, co se odehrálo a změnilo v ORL za uplynulých 30 let – v materiální sféře, v organizační oblasti, v nemocnicích či v ambulancích. Chceme se ale zaměřit i na to, co nás čeká v souvislosti se změnami ve zdravotnictví a reorganizaci zdratovnictví, ke kterým musí dojít. Bude nepochybně zajímavé se na zmíněnou problematiku podívat z pohledu zkušených ORL lékařů ale i z hlediska statistiků (a statistika je nekompromisní!!).

Naší snahou je, aby informace našeho setkání byly přínosné pro lékaře pracující v nemocnicích, pro ambulantní specialisty, ale i jejich sestry. Součástí našeho setkání budou i společenské aktivity v krásném prostředí centrální části Beskyd, kde budeme navazovat nová přátelství a utužovat stará přátelství v rámci workshopů či na společenském večeru.

Věřím, že setkání v Ostravici-Sepetné bude pro nás všechny velkým přínosem nejen po stránce odborné, ale i společenské a naplní nás silami do dalších medicínských dnů.

ménem všech pořadatelů se těším na setkání s Vámi a přeji Vám příjemný pobyt v Ostravici.

za organizační výbor prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA
přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FNO a LF OU