3.-4. 11. 2023

29. BESKYDSKÝ ORL DEN

pořádá Česká společnost ORL a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP pod záštitou Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FNO a LF OU.

Téma:

ORL a poruchy autistického spektra
ORL a partnerské vztahy (nejen na pracovišti)

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

dovoluji si Vás pozvat na 29. ročník Beskydských ORL dní. „Covidové období“ je definitivně za námi a opět žijeme zcela naplno. Je neuvěřitelné, že se setkáváme již takřka 30 let!

Téma letošního roku Beskydského ORL dne jsme se rozhodli věnovat dvěma tématům. První oblastí je problematika dětí s poruchou autistického spektra, s nimiž se setkáváme v našich ambulancích a někdy nevíme „jak na to“. Bude nepochybně zajímavé se na zmíněnou problematiku podívat z pohledu praktického dětského lékaře, psychiatra či logopeda.

Další oblastí, které se budeme věnovat, je otázka partnerských vztahů. Ty navazujeme v osobním životě, mnozí ale i v pracovním životě. Pozitivní či negativní zkušenosti s partnerskými vztahy máme tedy téměř všichni – „všichni jsme odborníci“. Bude proto nepochybně zajímavé si o chybách v komunikaci s partnerem popovídat s odborníkem na partnerské vztahy.

Naší snahou je, aby informace našeho setkání byly přínosné pro lékaře pracující v nemocnicích, pro ambulantní specialisty, ale i jejich sestry.

Součástí našeho setkání budou i společenské aktivity v krásném prostředí centrální části Beskyd, kde budeme navazovat nová přátelství a utužovat stará přátelství v rámci workshopů či na společenském večeru.

Věřím, že setkání v Ostravici-Sepetné bude pro nás všechny velkým přínosem nejen po stránce odborné, ale i společenské a naplní nás silami do dalších medicínských dnů.

Jménem všech pořadatelů se těším na setkání s Vámi a přeji Vám příjemný pobyt v Ostravici.

za organizační výbor prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA
přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku,
FN Ostrava a LF OU